Organizuojame ir patys vedame asmeninio tobulėjimo seminarus Lietuvoje!


Mūsų tikslas: laimingi ir besišypsantys Jūsų veidai.


Stefanas Cveigas


​Stefanas Cveigas


Stefanas Cveigas
(vok. Stefan Zweig, 1881 – 1942) – austrų rašytojas, dramaturgas, žurnalistas, daugybės apsakymų, žymių žmonių biografijų, romanų autorius. Gimė Vienoje, pasiturinčių žydų šeimoje. Mokėsi Vokietijoje. Mokydamasis mokykloje nepasižymėjo dideliais mokslo gabumais. Polinkis į meną kilo apkeliavus didžiąją dalį Europos, pamačius garsias vietas.

Buvo karo priešininkas, skelbė daugiatautės kultūros ir vieningos Europos idėją. Rašytojas dukart pergyveno Europos griūtį – Pirmojo, o paskui ir Antrojo pasaulinio karo metus. Palikęs tėvynę, Cveigas išvyko į Londoną, vėliau persikėlė į Niujorką ir galiausiai apsistojo Petropolyje, Brazilijoje, kur, nebeištvėręs depresijos ir nusivylimo, 1942 m. nusižudė.

Stefano Cveigo mintys:


 • Esant jausmų antplūdžiui... bet kurią akimirką ji gali sužinoti apie gyvenimą viską, kad po to, atsiribojus nuo aistros, vėl panerti į begalinių metų tuštybę. (Stefanas Cveigas)

 • Gyvenimas nieko neduoda nemokamai, ir viskam, ką atneša likimas, slapta yra nustatyta kaina. (Stefanas Cveigas)

 • Tas, kuris padėjo bent vienam vieninteliam žmogui, suvokė gyvenimo prasmę. (Stefanas Cveigas)

 • Tik tas nugali gyvenimą, kas prasismelkia į jo gelmes. (Stefanas Cveigas)

 • Ką jau sykį skaudžiai sužeidė likimas, tas amžinai lieka opus. (Stefanas Cveigas)

 • Tik nesėkmėje menininkas suvokia savo tikrąjį pažiūrį į kūrybą, tik po pralaimėjimo karvedys pamato savo klaidas. (Stefanas Cveigas)

 • Tik įveiktų kliūčių suma yra tikras žygdarbio ir žmogaus, jį atlikusio, matas. (Stefanas Cveigas)

 • Daugiausia žmogus pasiekia parodydamas gerą pavyzdį. (Stefanas Cveigas)

 • Dideli ir geri darbai telkia žmones. (Stefanas Cveigas)

 • Žmogaus charakterį geriausiai parodo jo elgesys lemiamą minute. (Stefanas Cveigas)

 • Burtą visada ištraukia tas, kuris to nesitiki. (Stefanas Cveigas)

 • Didelė ir aistringa moters meilė pasižymi pirmiausia sugebėjimu be galo aukotis. (Stefanas Cveigas)

 • Gera tik visiška tiesa. Pusė tiesos nieko neverta. (Stefanas Cveigas)

 • Ir man rodos, jei tu pašauktum mane iš mirties patalo, aš rasčiau jėgų pakilti ir nueiti su tavim... (Stefanas Cveigas)

 • Istorinis veiksmas būna baigtas ne tada, kai būna atliktas, o tik tada, kai tampa palikuonių nuosavybe. (Stefanas Cveigas)

 • Išsiskyrimas – tai visada tik vakaro žara, paskutinis šviesos blyksnis prieš temstant. (Stefanas Cveigas)

 • Kai yra knyga, žmogus jau ne vienas tarp keturių savo akiračio sienų, jis dalyvauja visuose praeities ir dabarties įvykiuose, persiima visos žmonijos mintimis ir jausmais. (Stefanas Cveigas)

 • Karjerai negali nutikti nieko geresnio už jos laikiną pertrūkį. (Stefanas Cveigas)

 • Nesiliaujantys turtai išpaikina, nesiliaujantys aplodismentai atbukina žmogų. (Stefanas Cveigas)

 • Net neapykanta ne taip pavojinga valdovui kaip visuotinė panieka. (Stefanas Cveigas)

 • Nevilties drąsa paverčia valią į plieną. (Stefanas Cveigas)

 • Nė vienas gydytojas nežino geresnio už viltį vaisto pavargusiam kūnui ir sielai. (Stefanas Cveigas)

 • Pati iškiliausia, pati tyriausia idėja tampa žema ir niekinga, kai tik ji suteikia valdžią jos vardu pilkai asmenybei daryti nežmogiškus dalykus. (Stefanas Cveigas)

 • Pats didžiausias blogis šiame pasaulyje atsiranda ne dėl piktumo ir žiaurumo, bet mažne visada dėl silpnumo. (Stefanas Cveigas)

 • Pirmu tikros politinės išminties ženklu visada lieka gebėjimas iš anksto atsisakyti to, kas nepasiekiama. (Stefanas Cveigas)

 • Tam, kuris pasaulį visą laiką regi tiktai iš viršaus (imperatoriaus padebesių), iš valdžios dramblio kaulo bokšto aukštybių, pažįstamos tik nuolankiųjų šypsenos ir jų pavojingas paslaugumas. (Stefanas Cveigas)

 • Tik kai žmoguje sukyla jo dvasinės galios, jis iš tikrųjų gyvas sau ir kitiems, kai tik jo siela sugniuždyta bei rauda, ji tampa regimu atvaizdu. (Stefanas Cveigas)

 • Tik nelaimė leidžia pažvelgti giliai ir plačiai į pasaulio tikrovę. (Stefanas Cveigas)

 • Vienas turi inicijuoti taiką lygiai taip pat kaip ir karą. (Stefanas Cveigas)

 • Visada, prieš atsirandant galimybei pastatyti ką nors nauja, turi susilpnėti to, kas jau egzistuoja, autoritetas. (Stefanas Cveigas)
Grįžti

Copyright 2009-2022 Gyvenimo Guru

info@gyvenimoguru.lt 

Sprendimas:

TVS projektai - interneto svetainių kūrimas, turinio valdymo sistemos (tvs), dizainas, hostingas, reklama