Organizuojame ir patys vedame asmeninio tobulėjimo seminarus Lietuvoje!


Mūsų tikslas: laimingi ir besišypsantys Jūsų veidai.


11 Andriaus Mamontovo įsakymų


Andrius Mamontovas1. Nedaryk to, kuo netiki. Gyvenime mums tenka nuveikti daug darbų, tačiau   svarbiausi yra tie, kurie padeda realizuoti įgimtus gabumus. Kiekvienas tokių gabumų turime. Kartais tenka sutikti žmonių, esančių ne savo vietoje, sau kažko neprisipažįstančių. Paprastai bet kuri bendra veikla su tokiais žmonėmis nutrūksta, nes jie atsiduria aklavietėje, nejausdami to, ką daro.

2. Būk čia ir dabar. Paprastai liūdesys mus aplanko tada, kai galvojame apie tai, ko nėra arba nebėra, arba kai nežinome, ar bus. Bet svarbiausia tai, kas yra čia ir dabar. Visas džiaugsmas ir šviesa gyvena šią sekundę. Jei sugebėtume 100 proc. matyti visą grožį, kuris yra šalia, tai būtume laimingi kiekvieną akimirką, kurią išgyvename. Kai galvojame apie tai, ko jau nebėra, gal nepamatome, koks gražus dangus ar koks mielas žmogus šalia.


3. Pasižiūrėk savo baimei į akis. Vieni bijo uždarų erdvių, kiti - skrydžio lėktuvu, treti - atvirumo ir t.t. Bet dažniausiai baimė yra mažas išsigandęs šunelis, lojantis tamsiame kambaryje, į kurį bijome įžengti, įsivaizduodami, kad ten tūno monstras. Baimės paprastai pačios mūsų bijo ir dėl to apsidrausdamos puola mus gąsdinti pirmos. Prisimink tą akimirką, kai pirmąkart išgyvenai baimę, nes ji atsirado tik dėl kokio nors įvykio. Nugalėk ją, uždegęs žinojimo šviesą tame tamsiame kambaryje. Visa, kas paslėpta ar užslopinta, pranyksta, kai užsidega šviesa.

 

4. Nedaryk nieko, kas verstų meluoti tave ar kitus. Melas sugriauna viską, kas leidžia mums eiti savo keliu. Kai meluojame kitiems ir sau, įstringame minčių chaoso pelkėje. Meilė ir draugystė pasitraukia šalin tą akimirką, kai pirmąsyk pameluojama. Stebuklas yra tai, kad viską galima susigrąžinti, prisipažinus, jog melavai. Tai tikrasis drąsos pasireiškimas - pasakyti tiesą, nes tik melas mus paverčia bailiais, o bailius labai lengva valdyti. Nemeluok ir niekas tau niekada nenurodinės, ką turi daryti.

 

5. Neprisirišk prie rezultato. Visi žino jausmą, kai ko nors pasiekęs pamatai, jog tas pasiekimas - visai neypatingas. Taip yra todėl, kad kelias iki tikslo yra svarbesnis už patį tikslą. Tavo pasiektas tikslas turi prasmę tik tada, kai jis yra dovanojamas ar skiriamas kitiems. Tavo paties laimėjimas yra žinių ir patyrimo bagažas, kurį sukaupei siekdamas. Tarkime, klausytojams yra svarbios jų mėgstamo atlikėjo dainos, bet pačiam atlikėjui yra svarbus jų rašymas.

 

6. Turėk savo nuomonę. Lietuvoje žmonės turi nuomonę apie tai, ko nematė ir negirdėjo. Kai pamato ir išgirsta, tos nuomonės nebeturi. Nebijok to, ką galvoji ir jauti apie vieną ar kitą dalyką. Kalbėk tik tai, už ką gali guldyti galvą. Neatstovauk niekieno kito nuomonei - tik savo. Jei nuomonės neturi, nesistenk būtinai išsakyti to, ką kažkur nugirdai. Kalbėk tik tada, kai nebegali tylėti.

 

7. Nenešk svetimos naštos. Žmonės kažkodėl galvoja, kad padėti kitam jie gali tik prisiimdami jo naštą. Taip darydami, jie netenka jėgų, nes kiekvienas gali nešti tik savąją. Niekam neduota tiek, kad negalėtų panešti. Pagelbėsi kitam, jei padėsi jam nusimesti naštą, neužkraudamas jos ant savo pečių. Nerodyk kitam gailesčio, rodyk gailestingumą.

 

8. Valdyk savo jutimus. Per juos bendraujame su pasauliu: kvapą, skonį, spalvą, garsą, lietimą. Per šiuos „kanalus" galime būti tiek užteršti, tiek apvalyti. Išmok nukreipti jutimus ten, kur švaru, nes jų nesuvaldžius mus pasiekia įvairios priklausomybės. Jos supančioja mus ir neleidžia būti tuo, kas iš tikrųjų esame. Alkoholikas ar narkomanas, matydamas svaigalų kuriamą realybę, nebemato tikrosios, nebetenka ryšio su pasauliu. Toks žmogus negali būti laimingas, nes nebeturi savęs.

 

9. Nesistenk sekti mada. Nuolat bandome spėti į gyvenimo traukinį, bet nuolat jaučiame, kad į jį nespėjame. Mada - dažniausiai bandos jausmo pasireiškimas. Čia visada laimi tas, kuris kuria madą, o ne tas, kuris velkasi iš paskos. Kurk pats!

 

10. Gyvenk taip, tarytum tai būtų paskutinė diena. Niekada nežinome, kuri akimirka šioje žemėje mums bus paskutinė. Žmogus turi mirti laimingas, nes mirtis - tai kelionė toliau, už šio gyvenimo ribų. O kelionė lengva tam, kuris keliauja lengva širdimi, baigęs visus darbus. Kiekvieną vakarą pagalvok, ar tai buvo puiki paskutinė diena. Jei ne, paklausk savęs, ar patinki sau toks, koks esi.

 

11. Nebijok nei sėkmės, nei nesėkmės. Viskas pasaulyje turi atsvarą, nes pagrindinis pasaulio dėsnis yra priešybių vienybė. Be nakties negali būti dienos, kaip ir be liūdesio negali būti džiaugsmo. Jei tavęs kažkas nekenčia, vadinasi, kažkas myli. Jei nepasisekė, tai kažkur vis tiek tavęs laukia sėkmė. Nepamiršk šito dėsnio ir išmok juo naudotis. Jei nori ką nors sugriauti, padaryk tai iki galo arba pakirsk ką tik atsiradus. Juk medį lengviausia nukirsti, kai jis jau senas arba kai tik išdygsta. Ilgiausiai gyvuoja tai, kas išlaiko pusiausvyrą. Todėl neleisk nei sėkmei, nei nesėkmei sutrikdyti ėjimo tau skirtu keliu.Ramūnas Zilnys
2006-10-04 (Dienraštis: Lietuvos Rytas)
www.lrytas.lt

 

Grįžti
Copyright 2009-2024 Gyvenimo Guru

info@gyvenimoguru.lt 

Sprendimas:

TVS projektai - interneto svetainių  kūrimas, turinio valdymo sistemos (tvs),  dizainas, hostingas, reklama