Organizuojame ir patys vedame asmeninio tobulėjimo seminarus Lietuvoje!


Mūsų tikslas: laimingi ir besišypsantys Jūsų veidai.


Albertas Enšteinas


Albertas Enšteinas


Albertas Enšteinas
(Albert Einstein) – vokiečių fizikas, suformulavęs specialiąją reliatyvumo teoriją, o vėliau ir bendrąją reliatyvumo teoriją. Dideli nuopelnai kvantinėje mechanikoje ir kosmologijos srityje. Gavo Nobelio premiją fizikos srityje užfotoelektrinio efekto išaiškinimą.

A. Einšteinas gimė 1879 metų kovo 14 dieną Ulmo mieste, Vokietijoje, žydų pirklio šeimoje. Neturėdamas vidurinio išsilavinimo, 1895 m. bandė įstoti į universitetą, bet neišlaikė visų stojamųjų egzaminų. Per metus įgijo vidurinį išsilavinimą ir 1896 m. įstojo į Federalinį Šveicarijos politechnikos universitetą Ciuriche, kurį 1900 m. baigė. Po universiteto baigimo A. Einšteinui nepavyko rasti fiziko darbo, todėl jis įsidarbino Šveicarijos Patentų biure trečios klasės patentų ekspertu.

1915 m. A. Einšteinas išplėtė reliatyvumo teoriją, papildydamas erdvę ketvirtuoju matmeniu – laiku.

1933 m. A. Einšteinas iš Berlyno persikėlė į JAV, kur gavo pilietybę ir toliau dirbo mokslinį darbą. Šį pasaulį Enšteinas paliko būdamas septyniasdešimt šešių metų.

Alberto Enšteino mintys:


 • Gyvenimą gali nugyventi dvejopai: taip, tarsi nieko nėra stebuklingo, arba taip, tarsi viskas yra stebuklinga. (Albertas Enšteinas)

 • Jei nori gyventi laimingą gyvenimą – susiek jį su tikslu o ne su kitais žmonėmis ar daiktais. (Albertas Enšteinas)

 • Aš vis mąstau ir mąstau, mąstau mėnesius, metus. 99 kartus iš šimto aš klystu, tačiau vieną kartą esu teisus. (Albertas Enšteinas)

 • Laikas yra tai, ką rodo laikrodis. (Albertas Enšteinas)

 • Labiausiai nesuvokiama pasaulyje yra tai, kad tas pasaulis yra suvokiamas. (Albertas Enšteinas)

 • Neatidėliokite rytojui to, ką galite padaryti poryt. (Albertas Enšteinas)

 • Kažko vertas tik toks gyvenimas, kuris nugyventas dėl kitų. (Albertas Enšteinas)

 • Jei A gyvenimo sėkmė, tai A lygus X, Y ir Z sumai, kur X – tai darbas, Y – žaidimas, o Z – užčiaupta burna. (Albertas Enšteinas)

 • Realybė yra tik iliuzija, nors ir labai įtikima. (Albertas Enšteinas)

 • Nežinau, kuo bus kariaujama trečiame pasauliname kare, tačiau ketvirtajame bus naudojami pagaliai ir akmenys. (Albertas Enšteinas)

 • Vaizduotė yra svarbesnė už žinias. (Albertas Enšteinas)

 • Jeigu idėja iš pirmo žvilgsnio neatrodo absurdiška – ji yra beviltiška. (Albertas Enšteinas)

 • Su logika nukeliausi iš taško A į tašką B, su vaizduote – visur. (Albertas Enšteinas)

 • Dėl to, kad žmonės myli, gravitacija nėra kalta. (Albertas Enšteinas)

 • Didžiausia beprotybė yra nuolat darant tą patį tikėtis kitokių rezultatų. (Albertas Enšteinas)

 • Išsilavinimas yra tai, kas lieka, kai užmirštame visa, ko mus mokė. (Albertas Enšteinas)

 • Visi žinojo, kad to padaryti neįmanoma. Vienas to nežinojo, ir padarė atradimą. (Albertas Enšteinas)

 • Svarbu nenustoti kelti sau klausimus. (Albertas Enšteinas)

 • Tikroji žmogaus vertė yra tai, kokiu laipsniu ir kokia prasme jis pajėgė išsivaduoti iš savojo „aš”. (Albertas Enšteinas)

 • Stebėk žvaigždes ir iš jų mokykis. (Albertas Enšteinas)

 • Pasistenk nebūti žmogumi, kuriam sekasi, verčiau būk vertingu žmogumi. (Albertas Enšteinas)

 • Neįmanoma išspręsti problemų naudojantis tuo pačiu mąstymo būdu, kuriuo jas sukūrėte. (Albertas Enšteinas)

 • Sveiką nuovoką sudaro visi prietarai, išmokti iki sulaukiant 18 metų. (Albertas Enšteinas)

 • Joks tikslas nėra toks kilnus, kad pateisintų negarbingas priemones. (Albertas Enšteinas)

 • Žmogus – tai dalis visumos, kurią vadiname visata, ir yra apribotas laiko bei erdvės. Save, savo mintis ir jausmus jis suvokia atskirai nuo visumos – savotiškos savo sąmonės optinės apgaulės. Ši apgaulė – lyg tam tikra mūsų norų apribojimo, prisirišimo prie nedidelio ir netoli mūsų esančio žmonių skaičiaus prizmė. Mūsų užduotis yra iš tos priklausomybės išsilaisvinti taip, kad atjauta pasiektų visus gyvus sutvėrimus ir visą prigimties grožį. (Albertas Enšteinas)

 • Fantazija yra svarbiau už žinias, nes žinios yra ribotos. (Albertas Enšteinas)

 • Džiaugsmas matyti ir suprasti yra pati gražiausia gamtos dovana. (Albertas Enšteinas)

 • Kai aklas vabalas ropoja kreivos šakos paviršiumi, jis nepastebi, kad jo nueitas kelias iš tikrųjų yra kreivas. Man pasisekė, nes pastebėjau tai, ko vabalas nepastebėjo. (Albertas Enšteinas)

 • Mąstymas, kuris jus atvedė čia, kur dabar esate, nenuves ten, kur svajojate būti. (Albertas Enšteinas)

Grįžti

Copyright 2009-2024 Gyvenimo Guru

info@gyvenimoguru.lt 

Sprendimas:

TVS projektai - interneto svetainių kūrimas, turinio valdymo sistemos (tvs), dizainas, hostingas, reklama