Organizuojame ir patys vedame asmeninio tobulėjimo seminarus Lietuvoje!


Mūsų tikslas: laimingi ir besišypsantys Jūsų veidai.


Imanuelis Kantas


Imanuelis Kantas


Imanuelis Kantas
(Immanuel Kant) (1724-1804) – vokiečių filosofas, klasikinės vokiečių filosofijos pradininkas, tyrinėjęs, dėstęs ir rašęs apie filosofiją ir antropologiją XVIII a. pabaigoje. Imanuelis turėjo baltų giminės šaknis. Gimė Karaliaučiuje ir tėvai davė jam Imanuelio vardą, kurį išvertus reiškia „Dievas su mumis“. 1732–1735 jis mokėsi Frydricho kolegijoje, kurioje tuo metu dėstyta lietuvių kalba. Būdamas 16-kos metų įstojo į universitetą. 1770 tapo profesoriumi.

Imanuelio Kanto mintys:


 • Laimės taisyklė: kažką daryti, kažką mylėti, kažko tikėtis. (Imanuelis Kantas)

 • Vienas nuoširdžių ir tyrų džiaugsmų yra poilsis po darbo. (Imanuelis Kantas)

 • Didelė garbėtroška nuo seno daugelį išmintingų žmonių paversdavo bepročiais. (Imanuelis Kantas)

 • Kas bailiai rūpinasi, kaip čia nepraradus gyvenimo, niekuomet juo nesidžiaugs. (Imanuelis Kantas)

 • Protas įžvelgia tik tai, ką jis pats sukuria pagal savo planą. (Imanuelis Kantas)

 • Istorija žmogui būtina, kad jis visiškai išlavintų savo protą. Vienas žmogus per gyvenimą to negeba. (Imanuelis Kantas)

 • Tai, kas turi kainą, gali būti pakeista kuo nors kitu, kas jam ekvivalentiška, o tai, kas aukščiau bet kurios kainos ir nieko ekvivalentiško jam nėra, turi orumą. (Imanuelis Kantas)

 • Veido raudonis išduoda mus, kai meluojame, bet jis ne visuomet įrodo melą. Dažnai raustame dėl kito, kuris mus kuo nors apkaltina, bejėgiškumo. (Imanuelis Kantas)

 • Žmogų vadina blogu ne dėl to, kad jo poelgiai blogi, o dėl to, kad jie duoda pretekstą manyti, jog jis remiasi blogais principais. (Imanuelis Kantas)

 • Žmogaus protas taip linkęs kurti, kad jau daug kartų pastatęs bokštą vėl ji griovė, norėdamas pažiūrėti, kokie jo pamatai. (Imanuelis Kantas)

 • Du dalykai pripildo mano protą nuolat didėjančios nuostabos ir pagarbios baimės... Žvaigždėtas dangus virš manęs ir moralės dėsniai manyje. (Imanuelis Kantas)

 • Ką aš galiu žinoti? Ką turiu aš padaryti? Ko galiu tikėtis? (Imanuelis Kantas)

 • Mažiausiai mirties bijo tie žmones, kurių gyvenimas turi didžiausią vertę. (Imanuelis Kantas)

 • Be pagarbos nebūna tikros meilės. (Imanuelis Kantas)

 • Polinkis ilsėtis, nieko prieš tai nedirbus, yra tinginystė. (Imanuelis Kantas)

 • Poelgio grožį pirmiausia lemia tai, kad jis lengvas ir tartum be jokio įtampos. (Imanuelis Kantas)

 • Dorovė, tiesą sakant, yra mokymas ne apie tai, kaip mes turime pasidaryti laimingi, bet apie tai, kaip turime tapti verti laimės. (Imanuelis Kantas)

 • Pradžia – tai būtis, prieš kurią buvo laikas, kai to, kas prasideda, dar nebuvo. (Imanuelis Kantas)

 • Aplinkybė, kad žmogus gali turėti vaizdinį apie savąjį Aš, be galo iškelia jį virš kitų būtybių, gyvenančių žemėje. (Imanuelis Kantas)

 • Kuo daugiau civilizuotas protas siekia malonumų ir laimės, tuo labiau žmogus traukiasi nuo tikrojo pasitenkinimo. (Imanuelis Kantas)

 • Melo priežastimi gali būti ir lengvabūdiškumas arba netgi geraširdiškumas; dar daugiau, melu galima siekti tikrai gero tikslo; bet pats siekimo būdas vien savo forma yra žmogaus nusikaltimas sau pačiam ir niekšybė, kuri turi padaryti žmogų vertą neapykantos jo paties akyse. (Imanuelis Kantas)

 • Bet, pasižiūrėję iš arčiau į žmonių užmačias ir siekimus, visur susidursime su jų brangiuoju Aš, kuris visada išlenda į priekį. (Imanuelis Kantas)

 • Kas atsisakė pertekliaus, tas atsisakė nepriteklių. (Imanuelis Kantas)

 • Išdrįsk būti protingas, turėk drąsos remtis savo protu. (Imanuelis Kantas)

 • Elkis taip, kad nei savo, nei kieno nors kito asmenyje niekados nenaudotum žmogaus vien kaip priemonės, o visada kaip tikslą. (Imanuelis Kantas)

 • Kai kalbame apie dorovinę vertybę, mums rūpi ne poelgiai, kuriuos matome, o vidiniai jų principai, kurių nematome. (Imanuelis Kantas)

 • Vedybinio gyvenimo jungiama pora turi sudaryti tarsi vieną moralinę asmenybę. (Imanuelis Kantas)

 • Įstatymas, slypintis mumyse, vadinasi sąžinė. Sąžinė iš teisybės yra mūsų poelgių derinimas su šiuo įstatymu. (Imanuelis Kantas)

 • Valdovas nėra aukščiau už mokytus vyrus. (Imanuelis Kantas)

 • Teisingumas turi nugalėti, net jei dėl to turėtų žūti visi pasaulio nenaudėliai. (Imanuelis Kantas)

 • Charakteris yra sugebėjimas veikti pagal principus. (Imanuelis Kantas)


Grįžti

Copyright 2009-2022 Gyvenimo Guru

info@gyvenimoguru.lt 

Sprendimas:

TVS projektai - interneto svetainių kūrimas, turinio valdymo sistemos (tvs), dizainas, hostingas, reklama