Organizuojame ir patys vedame asmeninio tobulėjimo seminarus Lietuvoje!


Mūsų tikslas: laimingi ir besišypsantys Jūsų veidai.


Markas Tulijus Ciceronas


Markas Tulijus Ciceronas


Markas Tulijus Ciceronas
(Marcus Tullius Cicero, 106 m. pr. Kr. – 43 m. pr. Kr.). Romos politikos veikėjas, oratorius, filosofas, retorikas, rašytojas, Romos konsulas. .

Laikui bėgant Cicerono kūrybinio palikimo reikšmė vis didėjo, Cicerono vardas tapo Romos kultūros simboliu. Kultūrinis paveldas itin gausus ir įvairus: 58 išlikusios kalbos ir apie 30 neišlikusių, 6 retorikos veikalai, apie 17 filosofinių traktatų, istorijos, politikos, geografijos, teisės, mokslo istorijos raštai, daugiau nei 900 laiškų.

Marko Tulijaus Cicerono mintys:


 • Apsirikti gali ir išmintingas. Neprisipažinti apsirikęs gali tik kvailys. (Ciceronas)

 • Gyvenimas trumpas, bet šlovė gali būti amžina. (Ciceronas)

 • Valgyti ir gerti dera tiek, kad atkurtum savo jėgas, o ne jas slopintum. (Ciceronas)

 • Kuo žmogus doresnis, tuo labiau jis tiki kitų žmonių dorumu. (Ciceronas)

 • Įsakinėti sau yra didžiausia valdžia. (Ciceronas)

 • Klysta kiekvienas, klaidos neišsižada tik beprotis. (Ciceronas)

 • Namai, kuriuose nėra knygų, panašūs į kūną be sielos. (Ciceronas)

 • Reikia valgyti tam, kad gyventum, bet ne gyventi tam, kad valgytum. (Ciceronas)

 • Kvailystė net gi pasiekusi tai, ko ji troško, niekada nebūna patenkinta. (Ciceronas)

 • Stiprios, glaustos mintys labai padeda gyventi. (Ciceronas)

 • Svarbiau yra apgalvotai veikti negu protingai mąstyti. (Ciceronas)

 • Ne filosofai, o apsukrūs sukčiai tvirtina, kad žmogus laimingas, kai gali gyventi pagal savo norus. Tai melas. Nusikalstami norai – didžiausia nelaimė. Jau verčiau negauti norimo dalyko, negu pasiekti tai, ko geisti – nusikaltimas. (Ciceronas)

 • Nereikia tikėti viskuo, ką girdime. (Ciceronas)

 • Turėti išminties nepakanka, dar reikia mokėti ja naudotis. (Ciceronas)

 • Sokratas buvo išmintingas todėl, kad nemanė žinąs ko nežinojo. (Ciceronas)

 • Veidas - sielos atspindys. (Ciceronas)

 • Tas, kuris toks kurčias, kad net iš draugo nenori išgirsti tiesos, yra beviltiškas. (Ciceronas)

 • Narsumą seka garbė tartum šešėlis. (Ciceronas)

 • Aš visų pirma galvoju, kad bičiulystė gali egzistuoti tiktai tarp gerų žmonių. (Ciceronas)

 • Kuo žmogus protingesnis, tuo jis kuklesnis. (Ciceronas)

 • Meilė tėvams – visų dorybių pamatas. (Ciceronas)

 • Aš vertinu jaunuolį, turintį šiek tiek senatvės, ir senį, turintį šiek tiek jaunystės. Kas tuo vadovaujasi, galės būti senas, bet siela toks niekada nebus. (Ciceronas)

 • Draugystė svečiuojasi visų žmonių gyvenime, bet norint ją išlaikyti, kartais tenka pakęsti nuoskaudą. (Ciceronas)

 • Dažnai žmogus esti sau pikčiausias priešas. (Ciceronas)

 • Tikrą draugą nelaimėje pažinsi. (Ciceronas)

 • Pasaulyje nieko nėra gražesnio ir malonesnio už draugystę; išbraukti iš gyvenimo draugystę – tolygu atimti iš pasaulio saulės šviesą. (Ciceronas)

 • Nesantūri, geisminga jaunystė perduoda senatvei susidėvėjusį kūną. (Ciceronas)

 • Kuo žmogus protingesnis ir išmintingesnis, tuo jis tampa labiau neapkenčiamas, kai praranda savo garbingumo reputaciją. (Ciceronas)

 • Darbai yra svarbiau už žodžius. (Ciceronas)

 • Nebijokite naudoti to, ką turite, o ką bedarytumėte, darykite iš visų jėgų. (Ciceronas)

 • Aš niekada nebūnu taip užimtas, kaip laisvalaikio valandomis. (Ciceronas)Grįžti

Copyright 2009-2024 Gyvenimo Guru

info@gyvenimoguru.lt 

Sprendimas:

TVS projektai - interneto svetainių kūrimas, turinio valdymo sistemos (tvs), dizainas, hostingas, reklama