Organizuojame ir patys vedame asmeninio tobulėjimo seminarus Lietuvoje!


Mūsų tikslas: laimingi ir besišypsantys Jūsų veidai.


Sokratas


​Sokratas


Sokratas
​(lot. Socrates (469 pr. Kr.- 399 pr. Kr.)) – vienas žymiausių antikos, bei pasaulio filosofų, mąstytojų, gyvenęs ir veikęs Atėnuose. Gimė 469 m. pr.K. skulptoriaus ir pribuvėjos šeimoje, Alopekės miestelyje, visai netoli Atėnų. Jam pavyko gauti pilną išsilavinimą dėka Demokrito, kuris rėmė finansiškai. Savo išvaizda buvo negražus, dvasia turtingas. Sokratas – paradoksali asmenybė, Jis neparašęs nė eilutės, kovotojas už moralę, pasmerktas už paleistuvystę... Tačiau būtent jis, pasak Frydricho Nyčės, išmokė europiečius mąstyti. Dar atkakliau jis mokė žmones tiesiog būti žmonėmis. Už tai iš jų ir gavo taurę nuodų...

Mastytojas  savo filosofiją skleidė žodžiu ir pasaulį paliko nepalikdamas jokių užrašų. Todėl daugelis šį filosofą vadina gatvės filosofu.  Apie Sokrato mintis galime sužinoti iš jo mokinio Platono.

Sokratas – pirmasis vakarų mąstytojas, kuris filosofiją nuo gamtos nukreipė į žmogų. Žmones mokė gyvenimo meno, gėrio, tiesos, teisingumo. Žinojimą laikė didžiausia vertybe. Garsiausia mintis:“Aš žinau, kad aš nieko nežinau“.

Filosofas nesiekė politinės valdžios, šlovės ir garbės, bet burtų keliu buvo išrinktas į Atėnų tautos susirinkimą. šiame susirinkime Sokratas niekada neprasilenkė su tiesa ir dora.

Pasak Sokrato, pažinimui būdingas besąlygiškas tikrumas. Jis pasiekiamas specialiu protavimo metodu, žmonėms bendraujant intelektualiai, susiduriant jų nuomonėms. Nuomonių gretinimas, tiksliai formuluojant klausimus, padedąs atskleisti prieštaravimus ir prieiti prie sąvokų apibrėžimų, kurie ir reiškia tai, kas iš tikrųjų yra. Šį Sokrato metodą Platonas pavadino dialektiniu. Sokratas juo stengėsi paaiškinti, kaip žmogus turi siekti gėrio, grožio ir tiesos. Aukščiausia gėrio apraiška laikė etines vertybes, o jų pažinimą – būtina dorovingo elgesio sąlyga. Filosofija, skatindama refleksiją ir padėdama išsiaiškinti etines sąvokas, tarnaujanti gėriui. Tad žmogaus dorovingumas priklausąs nuo jo noro ir sugebėjimo siekti žinių.

Sokrato mintys:


 • Didžiausia išmintis – skirti gėrį nuo blogio. (Sokratas)

 • Niekas nedaro bloga sąmoningai.(Sokratas)

 • Blogi žmonės gyvena, kad galėtų valgyti ir gerti. Geri žmonės valgo ir geria, kad galėtų gyventi. (Sokratas)

 • Geram žmogui nieko bloga neatsitinka nei per gyvenimą, nei po mirties. (Sokratas)

 • Neverta gyventi paviršutiniškai. (Sokratas)

 • Vienaip ar kitaip vesk: jei gausi gerą žmoną, būsi laimingas, jei blogą – tapsi filosofu. (Sokratas)

 • Nė vienas žmogus nesiims jokio, net ir menkiausio darbo, kurio jis nėra mokęsis, bet kiekvienas mano esąs pasirengęs imtis sunkiausio iš darbų – valdyti. (Sokratas)

 • Nusiteikimas lavinti tik kūną, atmetant mintį ir dvasią – žemina žmogų. (Sokratas)

 • Susikaupimas lavinti tik protą ir mintį – kenkia ištvermei ir stiprumui. Visada ir visur reikia išlaikyti darną tarp fizinių, protinių ir dvasinių pratimų. (Sokratas)

 • Tiktai kovodamas žmogus gali pasiekti didžiausią gerovę ir laimę. (Sokratas)

 • Aš žinau, kad aš nieko nežinau. (Sokratas)

 • Be draugystės joks žmonių bendravimas neturi reikšmės. (Sokratas)

 • Būk patenkintas tuo, kas yra, tačiau siek to, kas geriausia. (Sokratas)

 • Geriau dirbti be aiškaus tikslo, negu nieko neveikti. (Sokratas)

 • Geriau padaryti nedaug, bet gerai, negu daug, bet blogai. (Sokratas)

 • Grožis – karalius, valdantis labai trumpai. (Sokratas)

 • Jeigu tikrai nori patekti į Olimpo kalną, neabejok, kad kiekvienas žingsnis veda tave jo pusėn – ir to bus gana. (Sokratas)

 • Kai žodis nepadeda, tai ir lazda nepadės. (Sokratas)

 • Kalbėk, kad aš tave pamatyčiau. (Sokratas)

 • Kas skaito knygas, tam netrūksta geriausio draugo ir išmintingo patarėjo. (Sokratas)

 • Kiek daug pasaulyje daiktų, kurių man nereikia. (Sokratas)

 • Knyga yra pasaulį girdanti išminties upė. (Sokratas)

 • Ko nejaudina žodis, to neišjudins ir lazda. (Sokratas)

 • Kuo mažiau turime reikalavimų, tuo esame panašesni į dievus. (Sokratas)

 • Kvailio liežuvis aplenkia mintį. (Sokratas)

 • Negalima išgydyti kūno, negydant sielos. (Sokratas)

 • Pamėgink susitaikyti su tuo, ko neįmanoma išvengti. (Sokratas)

 • Saulėje yra vienintelis trūkumas: ji negali matyti pati saves. (Sokratas)

 • Sveikata ne viskas, bet be sveikatos nėra nieko. (Sokratas)

 • Tas, kuris nori pajudinti pasaulį, pirma tegul pats išsijudina. (Sokratas)

 • Viena pirmųjų draugystės priedermių yra įspėti draugų pageidavimus. (Sokratas)

 • Žmonėms lengviau išlaikyti ant liežuvio karštą anglį, negu paslaptį. (Sokratas)
Grįžti

Copyright 2009-2024 Gyvenimo Guru

info@gyvenimoguru.lt 

Sprendimas:

TVS projektai - interneto svetainių kūrimas, turinio valdymo sistemos (tvs), dizainas, hostingas, reklama