Organizuojame ir patys vedame asmeninio tobulėjimo seminarus Lietuvoje!


Mūsų tikslas: laimingi ir besišypsantys Jūsų veidai.


Žanas Žakas Ruso


Žanas Žakas Ruso


Žanas Žakas Ruso
​ (pranc.Jean-Jacques Rousseau, (1712-1778) – prancūzų filosofas, rašytojas, politikos teoretikas, švietėjas.

Žano Žako Ruso
 politinės idėjos paskatino 1789 m. Prancūzijos revoliuciją, socialistinių ir komunistinių teorijų vystymąsi, nacionalizmo plitimą. Savo kūriniuose Ruso pasisakė už visuomenę, kurioje žmonės aukotų savo asmeninius interesus bendram labui. Liaudis pati turinti nuspręsti, kam valdyti. Valdančiųjų pareiga - valdyti teisingai, garantuoti žmonių laisvę ir pagrindines teises. Jis teigė, kad tarp valdančiųjų ir tų, kurie valdomi, egzistuoja nebyli visuomenės sutartis. Liaudis turi išsirinkti tuos, kurie ją valdys. Visuomenės 
sutartis gali būti panaikinama sukilimu. Ruso raštai laikomi reikšmingu socializmo, nacionalizmo, romantizmo, totalitarizmo ir antiracionalizmo atsiradimo veiksniu, Prancūzijos revoliucijos kilimo, švietimo teorijos raidos veiksniu. Jo idėjoms būdinga lygybės troškimas, privatinės nuosavybės kritika, teorinio mokymo svarbos lavinant vaikus paneigimas, tiesioginio patyrimo 
akcentavimas.Ruso buvo kritikuojamas kaip itin neurotiška asmenybė, šovinistas, painus mąstytojas, kūręs nepraktiškas idėjas, bet kartu ir giriamas už savo įžvalgumą ir orginalumą.

Žano Žako Ruso mintys:


 • Didžiausia auklėjimo klaida – per didelis skubotumas. (Žanas Žakas Ruso)

 • Apgailėtina klaida – manyti, kad fiziniai pratimai kenkia protiniam darbui. Tarytum šie du dalykai neturėtų eiti kartu, tarytum vienas neturėtų vadovauti kitam. (Žanas Žakas Ruso)

 • Beveik visų darbų sunkiausia pradžia. (Žanas Žakas Ruso)

 • Norint pažinti žmones, reikia matyti jų darbus. (Žanas Žakas Ruso)

 • Kas dėl savo naudos galėtų apgauti draugą, neturi teisės į draugystę. (Žanas Žakas Ruso)

 • Didžiausią garbę pasiekia ne tas, kuris niekada nesuklumpa, bet tas, kuris suklupęs pakyla. (Žanas Žakas Ruso)

 • Be judėjimo gyvenimas tik letargo sapnas. (Žanas Žakas Ruso)

 • Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti. Ne tasai ilgiausiai gyvena, kuriam daugiausiai metų, o tasai, kuris labiau už kitus jautė gyvenimą. (Žanas Žakas Ruso)

 • Meilės laišką rašai nežinodamas, ką jame pasakysi, o užbaigi – nežinodamas, ką pasakei. (Žanas Žakas Ruso)

 • Moters karalystė – švelnumo, subtilumo ir kantrybės karalystė. (Žanas Žakas Ruso)

 • Norite išlavinti mokinio protą – lavinkite jo kūną ir jėgą, kuria remiasi protas, saugokite sveikatą, siekite stiprybės. (Žanas Žakas Ruso)

 • Proto kalba bus išgirsta, jei bus pajausta širdimi. (Žanas Žakas Ruso)

 • Pasitikėjimas išaukština mūsų sielą. (Žanas Žakas Ruso)

 • Būk teisingas ir būsi laimingas. (Žanas Žakas Ruso)

 • Mylėkite vaikystę, būkite dėmesingi jos žaidimams ir pramogoms, jos mažam instinktui! Kas iš jūsų neapgailestavo to amžiaus, kai lūpos nepaliauja šypsotis, kai siela nuolat džiaugiasi pasauliu? (Žanas Žakas Ruso)

 • Žmonės klysta ne dėl to, kad nežino, bet dėl to, kad vaizduojasi viską žiną. (Žanas Žakas Ruso)

 • Mes prisirišame prie žmogaus, parodžiusio mums gerumą. (Žanas Žakas Ruso)

 • Viskam galima atsispirti, tik ne gerumui. (Žanas Žakas Ruso)

 • Tūkstantčiai kelių klaidina, o į tiesą veda tik vienas. (Žanas Žakas Ruso)

 • Tas, kuris nori būti laisvas, iš tikro yra laisvas. (Žanas Žakas Ruso)

 • Teisinga širdis – svarbiausias tiesos ginklas. (Žanas Žakas Ruso)

 • Kiekvienas pyktis yra silpnumo išdava. (Žanas Žakas Ruso)

 • Jums niekuomet nepavyks išugdyti išminčių, jei slopinsite padaužiškumą. (Žanas Žakas Ruso)

 • Nereikia painioti drąsos su įžūlumu ir šiurkštumu: jie skiriasi tiek savo ištakomis, tiek ir rezultatais. (Žanas Žakas Ruso)

 • Pagyros tvirkina tuos, kuriems jos patinka. (Žanas Žakas Ruso)

 • Pinigai, kuriuos turi, – laisvės įrankis; tie, kurių vaikaisi, – vergijos įrankis. (Žanas Žakas Ruso)

 • Tinkamai naudojamas laikas tampa dar vertingesnis. (Žanas Žakas Ruso)

 • Šmeižtas yra labai patogus dalykas: užsipuolama vienu žodžiu, o apsigynimui reikia ištisų puslapių. (Žanas Žakas Ruso)

 • Keiksmažodžiai – argumentai tų, kurie neteisūs. (Žanas Žakas Ruso)

 • Iškalba veikia stipriai, tačiau trumpai. Lengvai sujaudinami žmonės lengvai ir nurimsta. Šaltas ir tvirtas įtikinėjimas nesukelia tokio entuziazmo; bet paveikęs žmogų jis esti neišdildomas. (Žanas Žakas Ruso)

 • Prievarta sukūrė pirmuosius vergus, bailumas juos įamžino. (Žanas Žakas Ruso)
Grįžti

Copyright 2009-2022 Gyvenimo Guru

info@gyvenimoguru.lt 

Sprendimas:

TVS projektai - interneto svetainių kūrimas, turinio valdymo sistemos (tvs), dizainas, hostingas, reklama