Organizuojame ir patys vedame asmeninio tobulėjimo seminarus Lietuvoje!


Mūsų tikslas: laimingi ir besišypsantys Jūsų veidai.


Osho


Ošo


Osho (Ošo)
- (tikrasis vardas Rajneesh Chandra Mohan Jain. Gimė 1931 m. gruodžio 11 d., mirė 1990 m. sausio 19 d.) – Indijos dvasinis mokytojas, Ošo meditacinio judėjimo kūrėjas.

Radžnišas Čandra Mohanas Džainas (Ošo) gimė Indijoje, Kušvade, Madhija Pradeše smulkaus audinių pirklio šeimoje, praktikuojančioje džainizmą. Pirmus septynis savo gyvenimo metus jis praleido pas senelius, kurie suteikė jam visišką veiksmų laisvę ir visuotinai palaikė ankstyvus gyvenimo prasmės ieškojimus.

Mirus seneliui 1938 m., jis grįžo pas tėvus į Gadavaros miestelį su 20 000 gyventojų. Kartu atvyko jo senelė, kuri liko ištikimiausiu Ošo draugu iki savo mirties 1970 m. ir laikė save anūko mokine. Pirmą satori būseną Ošo patyrė 1946 m., būdamas 14 metų.

Vėliau Saugaro universiteto filosofijos fakultete, kurį su pagyrimu baigė 1956 m. Jis laimėjo aukso medalį Visos Indijos debatų konkurse ir tapo Indijos čempionu.

Nuo 1957 m. Ošo dėstė Raipuro Sanskrito koledže. Po metų jis tapo Džabalpuro universiteto filosofijos profesoriumi. 1966 m. paliko šią pareigybę tam, kad galėtų visiškai pasišvęsti šiuolaikinio žmogaus meditacijos menui. Šeštame dešimtmetyje apvažiavo visą Indiją kaip „Ačarija (mokytojas) Radžnišas“.

1968 m. Ošo apsistojo Bombėjuje ir pradėjo mokyti. Reguliariai vedė meditacines stovyklas, dažniausiai kalnuotose vietovėse, kuriose mokė ir „Dinaminės meditacijos“.

 

Osho mintys:

 

 • Ankstų rytą, gerdamas arbatos puodelį, daryk tai iš visos širdies – tarsi tai būtų tavo paskutinis puodelis. Priimk į save kiekvieną akimirką ir išspausk iš jos syvo lašą. (Osho)

 • Meditacija nepriklauso jokiai religijai ir nėra tikėjimas. Tai grynasis vidinio gyvenimo mokslas. Mokymasis tylėti, stebėti, liudyti mokymasis, kad nesi tiesa, o kažkas anapus, gryna sąmonė, – paruošia tave tiesai. (Osho)

 • Tiesiog būkite savimi ir leiskite viskam atsitikti. kad ir kad atsitiktų, kad ir kas be jokių sąlygų: gera ir bloga, nelaimė ir laimė, gyvenimas ir mirtis, - kad ir kas atsitiktų, leiskite tam atsitikti. Jūs paprasčiausiai nestokite skersai kelio. Atsipalaiduokite. (Osho)

 • Meilė, gyvenimas, mirtis - visa tai ištinka staiga. (Osho)

 • Pirmiausia būkite pilni meilės, tada imkite ją dalyti. Ir sulauksite didelio netikėtumo: patys imsite ją gauti iš visai nežinomų šaltinių, iš nežinomų kampų, iš nepažįstamų žmonių, iš medžių, iš upių, iš kalnų. Iš visų egzistencijos kampų ir užkampių ant jūsų pradės lyti meilė. Kuo daugiau duodate, tuo daugiau gaunate. Gyvenimas tampa grynu meilės šokiu. (Osho)

 • Niekada su jokiu žmogumi nesielkite kaip su priemone savo tikslams pasiekti. Tegul kiekvienas žmogus būna jau kaip pasiektas tikslas - tada nesikabinsite į žmogų ir prie jo neprisirišite. Mylėsite, bet jūsų meilė išlaisvins. O išlaisvinę kitą, patys liksite laisvi. Tik būdama laisva galės augti jūsų siela. Ir tik tada būsite labai laimingi. (Osho)

 • Tarpusavio santykiai yra tarsi daiktas – jūs prisirašate prie jų. Tuo tarpu bendravimas – tai tėkmė, judėjimas, procesas. Sutinkate žmogų, mylite, nes jūsų širdis kupina meilės, kurią galite dovanoti – ir kuo daugiau dovanojate, tuo daugiau turite. Esate jau suvokę tą keistąją meilės aritmetiką: kuo daugiau atiduodi, tuo daugiau turi... (Osho)

 • Būkite netobuli ir augantys, nes tai yra gyvenimas. Nemėginkite būti tobuli, antraip nustosite tobulėti. (Osho)

 • Kai žmogus bijo mirties, žinokite, kad jis veltui praleido savo gyvenimą. Jei jis nepraleido savo gyvenimo veltui, negali būti jokios mirties baimės. Jei žmogus gyveno gyvenimą, jis gyvens ir mirtį. Jis bus tiesiog pakerėtas mirties fenomeno. (Osho)

 • Pirmiausia mylėkite save ir stebėkite – šiandien, rytoj, visada. Skleiskite aplink save meilės energiją. Mylėkite savo kūną, mylėkite savo protą. Mylėkite visą savo mechanizmą, visą organizmą. Žodis „mylėkite“ reiškia, kad turite priimti save tokius, kokie esate. (Osho)

 • Kiekviena padaryta klaida, tai galimybė išmokti naują pamoką. Tik nedarykite tų pačių klaidų vėl ir vėl - nes tai jau bus kvailystė. (Osho)

 • Būkite nenuspėjami ir pastoviai besikeičiantys. Niekuomet nepaliaukite keistis ir niekuomet nenustokite būti nenuspėjamais. Tik tada ir tik taip gyvenimas taps džiaugsmingu. (Osho)

 • Tiesiog žiūrėkite į visus su meile ir pamatysite, kad kiekvienas žmogus turi kažką unikalaus ir nepakartojamo. (Osho)

 • Meilė tai menas būti su kitais. Meditacija tai menas būti su savimi. (Osho)

 • Jei keičiate save, jūs jau pradėjote keisti pasaulį. (Osho)

 • Prisiminkite, kad net tik jūs ieškote tiesos. Tiesa jūsų taip pat ieško. (Osho)

 • Džiaukitės be priežasties. Kai džiaugsmas kyla dėl tam tikros priežasties, jis tęsiasi neilgai. Džiaugsmas kylantis be priežasties išlieka amžinai. (Osho)

 • Niekas nėra viršesnis, niekas nėra menkesnis. Lygių taip pat nėra. Žmonės yra tiesiog nesulyginami, jie yra unikalūs. (Osho)

 • Grožis yra harmonijos šešėlis. Taip nėra, kad jūs pamilstate gražų žmogų . Viskas vyksta atvirkščiai - kai ką nors pamilstate, tas žmogus jums ima atrodyti gražus. Grožio idėja kyla iš meilės, o ne atvirkščiai. (Osho)

 • Mylėk save. Tu esi tiesiog unikaliai neprilygstamas/-a. Niekas kitas nebuvo kaip tu ir niekas kitas nebus kaip tu, niekada. Priimk tai, mylėk tai, švęsk tai. (Osho)

 • Jei čia esate, vadinasi, galite mylėti. Galite mylėti, jei kvėpuojate. Taip, meilė yra kaip kvėpavimas. Kas fiziniam kūnui yra oras, tas dvasiniai būčiai yra meilė. Be oro miršta kūnas, be meilės miršta siela. (Osho)

 • Pasirinkimas yra vergija, o nesirinkimas - laisvė. (Osho)

 • Galbūt tikras turtas yra tas, kuris dalinamas auga (Osho)

 • Jūsų nuodėmė yra natūralus jūsų šešėlis, ir kad ir ką jūs darytumėte - galite puošti jį, galite pastatyti ant jo šventovę, galite slėpti jį, galite gražinti jį - tai nepadės, vis vien rasite jį giliai viduje, nes esmė yra ne tai, ką jūs darote esmė yra tai, kad jūs esate. (Osho)

 • Niekada nekliudykite vaikui. Tegul prigimtis eina savu keliu. Jūs esate tam, kad palaikytumėte, ką prigimtis beatskleistų. Jūs neturite jos kažkur kreipti. Jums tereikia jai padėti. (Osho)

 • Meilė – pats gyvenimo pulsas. Niekas negali būti be meilės – tai neįmanoma. (Osho)

 • Šviesa tau parodys kelią. Kelias parodytas tavo šviesos yra vienintelis teisingas kelias. (Osho)

 • Kai nėra minčių, tuomet mes pažįstame tą, kurį slepia mūsų mintys. Kai nėra debesų, pasirodo dangus. (Osho)

 

Grįžti

Copyright 2009-2022 Gyvenimo Guru

info@gyvenimoguru.lt 

Sprendimas:

TVS projektai - interneto svetainių kūrimas, turinio valdymo sistemos (tvs), dizainas, hostingas, reklama